SEW Eurodrive

Hersteller Bezeichnung Beschreibung Preis
SEW Eurodrive 1006-403-4-00 Movitrac, Frequenzumrichter, Eingang: 3AC 400V, 50...60Hz, Ausgang: 3AC 0...400V, 2...125,5Hz, 2A, 1,4kVA, IP20 Zum Shop
SEW Eurodrive 3003-403-4-00 Movitrac, Frequenzumrichter, Eingang: 3AC 400V, 50...60 Hz, Ausgang: 3AC 0...400V, 0,5...120Hz, 7,3A, 5kVA, IP20 Zum Shop
SEW Eurodrive 3005-403-4-00 Movitrac, Frequenzumrichter, Eingang: 3AC 400V, 50...60Hz, Ausgang: 3AC 0...400V, 0,5...120Hz, 12A, 8kVA, IP20 Zum Shop
SEW Eurodrive 3007-403-4-00 Movitrac, Frequenzumrichter, Eingang: 3AC 400V, 50...60Hz, Ausgang: 3AC 0...400V, 0,5...120Hz, 16A, 11kVA, IP20 Zum Shop
SEW Eurodrive 3022-403-4-00 Movitrac, Frequenzumrichter, Eingang: 3AC 400V, 50...60Hz, Ausgang: 3AC 0...400V, 0,5...120Hz, 47A, IP20 Zum Shop
SEW Eurodrive 3108A-403-4-00 Movitrac, Frequenzumrichter, Eingang: 3AC 400V, 50...60Hz, Ausgang: 3AC 0...400V, 0...120Hz, 2,5A, 1,8kVA, IP20 Zum Shop
SEW Eurodrive 31B008-503-4-00 Movitrac, Frequenzumrichter, Eingang: 3AC 380...500V, 50...60Hz, Ausgang: 3AC 0V...Unetz, 0...150Hz, 2,5A, 1,8kVA, IP20 Zum Shop
SEW Eurodrive 31B022-503-4-00 Movitrac, Frequenzumrichter, Eingang: 3AC 380...500V, 50...60Hz, Ausgang: 3AC 0V...Unetz, 0...150Hz, 5,5A, 3,8kVA, IP20 Zum Shop
SEW Eurodrive 31C005-503-4-21 Movitrac, Frequenzumrichter, Eingang: 3AC 380...500V, 50...60Hz, Ausgang: 3AC 0V...Unetz, 0...400Hz, 2A, 1,4kVA, IP20 Zum Shop
SEW Eurodrive 31C015-503-4-00 Movitrac, Frequenzumrichter, Eingang: 3AC 380...500V, 50...60Hz, Ausgang: 3AC 0V...Unetz, 0...400Hz, 4A, 2,8kVA, IP20 Zum Shop
Hersteller Bezeichnung Beschreibung Preis
SEW Eurodrive MCH42A0015-5A3-4-0T Movidrive, Antriebsumrichter, Eingang: 3AC 380...500V, 50...60Hz, Ausgang: 3AC 0V...Unetz, 0...180Hz, IP20 Zum Shop
SEW Eurodrive MCH42A0110-5A3-4-0T Movidrive, Antriebsumrichter, Eingang: 3AC 380...500V, 50...60Hz, Ausgang: 3AC 0V...Unetz, 0...180Hz, IP20 Zum Shop
SEW Eurodrive MCV41A0015-5A3-4-0T Movidrive, Antriebsumrichter, Eingang: 3AC 380...500V, 50...60Hz, Ausgang: 3AC 0V...Unetz, 0...180Hz, 4A, 2,8kVA, IP20 Zum Shop
SEW Eurodrive MCV41A0075-5A3-4-0T Movidrive, Antriebsumrichter, Eingang: 3AC 380...500V, 50...60Hz, Ausgang: 3AC 0V...Unetz, 0...180Hz, 16A, 11,2kVA, IP20 Zum Shop
SEW Eurodrive MDV60A0040-5A3-4-0T Movidrive, Antriebsumrichter, Eingang: 3AC 380...500V, 50...60Hz, Ausgang: 3AC 0V...Unetz, 0...180Hz, IP20 Zum Shop
SEW Eurodrive MDV60A0055-5A3-4-00 Movidrive, Antriebsumrichter, Eingang: 3AC 380...500V, 50...60Hz, Ausgang: 3AC 0V...Unetz, 0...180Hz, 12,5A, 8,7kVA, IP20 Zum Shop
SEW Eurodrive MDV60A0055-5A3-4-0T Movidrive, Antriebsumrichter, Eingang: 3AC 380...500V, 50...60Hz, Ausgang: 3AC 0V...Unetz, 0...180Hz, 5,5kW, IP20 Zum Shop
SEW Eurodrive MDV60A0075-5A3-4-0T Movidrive, Antriebsumrichter, Eingang: 3AC 380...500V, 50...60Hz, Ausgang: 3AC 0V...Unetz, 0...180Hz, 7,5kW, IP20 Zum Shop
Hersteller Bezeichnung Beschreibung Preis
SEW Eurodrive HF023-403 Ausgangsfilter, AC 400V/23A, AC 500V/19A Zum Shop
SEW Eurodrive HF030-503 Ausgangsfilter, AC 400V/8A, AC 500V/6A Zum Shop
SEW Eurodrive HF033-403 Ausgangsfilter, AC 400V/33A, AC 500V/26A Zum Shop
SEW Eurodrive HF055-503 Ausgangsfilter, AC 400V/12A, AC 500V/10A Zum Shop
SEW Eurodrive HF075-503 Ausgangsfilter, AC 400V/16A, AC 500V/13A Zum Shop
Hersteller Bezeichnung Beschreibung Preis
SEW Eurodrive BRC02 Bremschopper, Eingang: DC 393V, 2,1A, 0,75kW, IP00 Zum Shop
SEW Eurodrive BRC03 Bremschopper, Eingang: DC 393V, 4A, 1,5kW, IP10 Zum Shop
Hersteller Bezeichnung Beschreibung Preis
SEW Eurodrive BW100-002 Bremswiderstand, 100 Ohm/200W Zum Shop
SEW Eurodrive BW200-005 Bremswiderstand, 200 Ohm/500W Zum Shop
SEW Eurodrive EF014-503 EMV-Modul, 3AC 230...500V/5A Zum Shop
SEW Eurodrive EF030-503 EMV-Modul, 3AC 230...500V/10A Zum Shop
SEW Eurodrive EF075-503 EMV-Modul, 3AC 230...500V/20A Zum Shop
SEW Eurodrive MDR60A0750-503-00 Netzrückspeisung, Eingang: 3AC 380...500V, 50...60Hz, Ausgang: DC 560...780V, 141A, 91kVA Zum Shop

Copyright 2018 AS-EC Industrieelektronik - Alle Rechte vorbehalten